Książkirecenzja książka

Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1919

Powstanie Wielkopolskie było było jednym z czterech zwycięskich polskich powstań, choć jest zarówno tym, o którym mówi się najmniej. W ostatnim czasie można jednak zauważyć pewien zwrot w celebrowaniu tego ważnego zrywu. Pojawia się coraz więcej publikacji opowiadających o istocie tego powstania. Jedną z nich jest książka Włodzimierza Lewandowskiego Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 i 1919, napisana w roku 1928, a obecnie wznowiona przez wydawnictwo Zysk i S-ka.

Włodzimierz Aleksander Marian Lewandowski to publicysta i historyk, a zarazem powstaniec wielkopolski. Przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych znawców dziejów omawianego wydarzenia. W swojej monografii autor rozprawia o wadze i znaczeniu udziału Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej. Omawia jej znaczenie geopolityczne i traktuje jako jeden z najważniejszych ośrodków ruchu niepodległościowego w tamtym czasie.

Opisując ten zryw narodowy, autor pokazuje zależność między byłą epoką niewoli w zaborze pruskim, zestawiając ją z okresem wolności Rzeczypospolitej. Sam zryw jest według niego procesem bardzo ważnym, aczkolwiek przejściowym. Porusza też znaczenie Wielkopolski jako części odrodzonej Rzeczypospolitej, skupiając się na jej ogromnej wadze nie tylko polityczne, ale i ideowej. Zaznaczone zostają jej wysiłek, który nie tylko przyczynił się na jej przyłączenie do odrodzonego państwa, ale i praca na wzrost jej mocarstwowości.
Książka ta zawiera również mnóstwo zdjęć z epoki, które pozwalają współczesnemu czytelnikowi poczuć klimat tamtych dramatycznych czasów. Poza fotografami bohaterów powstania i osób biorących czynny udział w tym procesie, możemy także ujrzeć ważne wydarzenia. Między innymi zdobycie przez powstańców niemieckiego pancernego pociągu, czy pancernego pojazdu. Pojawiają się zdjęcia różnych formacji wojskowych, takich jak Oddziały Straży Ludowej, V Kompania Grodziska czy II Kompania Gnieźnieńska. Poza tym jest tu mnóstwo map z rejonów walk i bitew.

Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 i 1919  to monografia mająca podwójne znaczenie. Z jednej strony pozwala spojrzeć i zrozumieć bardzo istotne wydarzenie, które miało ogromny wpływ na przyszłość odrodzonego państwa polskiego. Z drugiej zaś strony to swojego rodzaju podróż do przeszłości, gdyż pisana jest przez człowieka, który brał bezpośredni udział w tamtych wydarzeniach, dzięki czemu poznajemy relacje niemal z pierwszej ręki.

Udział Wielkopolski w odbudowie Rzeczypospolitej w latach 1918 i 1919
Autor: Włodzimierz Lewandowski
Wydawnictwo: Zysk i S-ka
Gatunek: literatura faktu, historia
Data wydania: listopad 2018

 

Za egzemplarz do recenzji dziękujemy Wydawnictwu Zysk

 

 

CHCESZ WIĘCEJ CIEKAWYCH RECENZJI KSIĄŻEK? POLUB TĘ STRONĘ:

 

Tomasz Drabik Administrator

Radomianin z pochodzenia. Technolog żywności z wykształcenia. Pasjonat dobrego kina, lecz nie gardzi ciekawą książką. Uwielbia Pasikowskiego, Manna i Lehane.

Tomasz Drabik

Radomianin z pochodzenia. Technolog żywności z wykształcenia. Pasjonat dobrego kina, lecz nie gardzi ciekawą książką. Uwielbia Pasikowskiego, Manna i Lehane.