Książkirecenzja książka

Religie Dawnych Słowian

Mitologia nordycka czy wierzenia starożytnych Greków są w dzisiejszych czasach bardzo popularne i chętnie wykorzystywane także przez popkulturę. Ich zaletą jest fakt, że są ujednolicone, szczegółowo opisane i niewiele jest wśród nich rozbieżności. Niestety nie można tego samego powiedzieć o naszej, słowiańskiej przeszłości. Przeszłości, która przecież potrafi być równie intrygująca. Niestety brak systematyki powoduje, że nie ma wspólnej wizji religii przed-chrześcijańskiej, a wielu badaczy rozmija się między sobą.
Odpowiedzią na ten brak ujednolicenia miała być książka Dariusza Andrzeja Sikorskiego Religie dawnych Słowian, która niedawno ukazała się na naszym rynku wydawniczym nakładem Wydawnictwa Poznańskiego. Temat o tyle ważny, że coraz częściej wykorzystywany przez współczesnych rodzimych twórców literatury popularnej. Niestety wierzenia starosłowiańskie są okryte są tajemnicami, niedopowiedzeniami i hipotezami stawianymi przez współczesnych uczonych.

Oczywiście Sikorski nie odkrywa w tej kwestii przysłowiowej Ameryki. Składa jedynie do kupy, zestawiając ze sobą różne poglądy, wizje, spostrzeżenia i tezy różnych naukowców, badaczy, pasjonatów i archeologów, wyciągając własne wnioski, prezentując zarazem swój punkt widzenia.

Dzięki temu czytelnik w jednym miejscu dostaje odpowiedzi na wiele pytań. Przede wszystkim autor prezentuje, skąd wzięły się różnorakie poglądy na słowiańską przeszłość i co je kształtowało. Dalej odpowiada na pytanie, czy Słowianie mieli jedną wspólną religię, czy każde plemię słowiańskie posiadało własny system wierzeń. Wiele miejsca poświęca na zestawienie ze sobą religii, magii i demonologii, kreśląc również różnicę miedzy religią a mitologią. Żeby nie być gołosłownym podaje różne źródła, na których bazują współcześni historycy, rozgraniczając miedzy nimi źródła pisane i archeologiczne oraz ukazuje problemy w ich interpretacji, zwracając również uwagę na ogromne znaczeni fałszerstw w tym względzie.

Osobny rozdział poświęca przedstawieniu słowiańskich bogów, prowadząc na kartach swojej książki małą dyskusję czy Słowianie wierzyli w jednego boga i pomniejszych bożków. Czy wielobóstwo mogło być związane z wiarą w tego samego boga, tylko znanego pod innymi imionami? Sporo miejsca autor poświęca ukazaniu obrzędów, w tym szczegółowo opisuje obrzędy pogrzebowe. Swoją pracę kończy ukazaniem wpływu chrześcijaństwa na słowiańską religię.

Książka Dariusza Sikorskiego z jednej strony prezentuje współczesny pogląd na religię Słowian, ukazując możliwe jej kierunki. Sprawa nie jest łatwa, szczególnie że z tamtych czasów nie zachowały się prawie żadne źródła pisane, ale współcześni historycy bazują głównie na archeologii, mitach, legendach, ewentualnie dokumentach pisanych, ale z późniejszych wieków. Nic więc dziwnego, że trudno znaleźć jeden wspólny pogląd. Warto więc zapoznać się z tą publikacją, która choć napisana jest szczegółowym naukowym językiem, to oferuje świeże, ujednolicone spojrzenie na kwestie wiary naszych przodków.

Religie Dawnych Słowian
Autor: Dariusz Andrzej Sikorski
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poznańskie
Gatunek: popularnonaukowa
Data wydania: 19 września 2018

 

 

 

 

ZA EGZEMPLARZ DO RECENZJI DZIĘKUJEMY WYDAWNICTWU POZNAŃSKIEMU:

 

 

CHCESZ WIĘCEJ RECENZJI NAJNOWSZYCH KSIĄŻEK? POLUB TĘ STRONĘ:

 

Tomasz Drabik Administrator

Radomianin z pochodzenia. Technolog żywności z wykształcenia. Pasjonat dobrego kina, lecz nie gardzi ciekawą książką. Uwielbia Pasikowskiego, Manna i Lehane.

Tomasz Drabik

Radomianin z pochodzenia. Technolog żywności z wykształcenia. Pasjonat dobrego kina, lecz nie gardzi ciekawą książką. Uwielbia Pasikowskiego, Manna i Lehane.