KsiążkiKsiążki nowości

Informacja Prasowa: Nominacje do Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020

Znamy nominacje do Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2020. Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 12.00 – w tym roku w formule on-line. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu. W obecnym roku jest to jej dwudziesta, krajowa edycja. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności. Fundatorem Nagrody jest Wydawnictwo Literackie oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na uroczystości wręczenia nagród.

W tym roku, spośród wielu nadesłanych książek, Kapituła nominowała do Nagrody następujące prace:

M. Czerwiński, Chorwacja. Dzieje, kultura, idee, Kraków 2020.

A. Barwicka-Makuła, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Katowice 2019.

R. Wnuk, Leśni bracia. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956, Warszawa-Lublin 2018.

T. Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Warszawa 2020.

M. Nowak, Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914, Gdańsk 2018.

WYDAWNICTWO LITERACKIE

Redakcja Administrator